Rada Pedagogiczna
rozpoczynająca rok szkolny 2018/2019
30.08.2018r.czwartek
godz.13.30