01 listopada 2018r. czwartek

Dzień wolny

02 listopada 2018r. piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dzień 02 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych . W tym dniu w szkole w razie potrzeby Rodziców odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla chętnych uczniów.