2019 03 28 cyberzagrozenia

W dniu 22 marca 2019 roku zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne w klasie V a, V b i V c na temat cyberzagrożeń przez panią Annę Szczerbę i pana policjanta Fabiana Karwowskiego. Na początku spotkania uczniowie obejrzeli film, który pokazał jakie zagrożenia czyhają w Internecie. Po obejrzeniu filmu pani Ania i pan Fabian wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci: przemoc werbalna (wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, szantaż); rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli dziecka; publikowanie w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji; tworzenie kont anonimowych, podszywanie się pod inną osobę. Tematem zajęć profilaktycznych było przede wszystkim bezpieczeństwo, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty oraz konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, procedury reagowania wobec sprawcy przemocy.

Jak wiadomo dla dzieci i młodzieży z pokolenia e-generacji Internet jest nie tylko źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy głównym i autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania, więc kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii przez najmłodszych staje się coraz ważniejszym zagadnieniem wychowawczym. Uważamy, że zajęcia profilaktyczne w dużym stopniu mogą przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Mamy nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie
na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką.