Pola Bosiacka i Oskar Duraj   Wyróżnieni w Wojewódzkim Małym Konkursie Recytatorskim
Pola Bosiacka i Oskar Duraj   Wyróżnieni w Wojewódzkim Małym Konkursie Recytatorskim

W ślady uczniów z Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie , Mateusza Kazuby i Agaty Marczuk którzy otrzymali tytuły Laureata w wojewódzkim konkursie recytatorskim poszli również ich koleżanki i koledzy, którzy 6.04.2019 na Zamku Książąt Pomorski podczas Wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego wywalczyli wyróżnienia, byli to Pola Bosiacka uczennica klasy VI a, której wewnętrzna delikatności i wrażliwość zachwyciła jury oraz Oscar Duraj uczeń klasy V a, debiutant w tym konkursie z ogromnym potencjałem na przyszłe lata.

Już od wielu lat uczniowie naszej szkoły zajmują czołowe miejsca w zmaganiach recytatorów na poziomie ogólnopolskim. Należy wspomnieć o Michale Andrysiaku i Jakubie Kazuba, którzy wielokrotnie otrzymali tytuły laureatów w konkursach ogólnopolskich, a dziś możemy ich oglądać na szklanym ekranie w produkcjach filmowych.