2019 05 10 spotkanie 8 klas

W dniu 7 maja 2019 roku odbyło się spotkanie uczniów klasy VIII a i VIII b z panią Jolantą Machut z I Liceum Ogólnokształcącego im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie. Spotkanie dotyczyło zapoznania się z ofertą szkoły. Uczniowie klas ósmych już niedługo staną przed koniecznością wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Profile klas dla absolwentów szkół podstawowych to: klasa humanistyczna, klasa przyrodnicza z ratownictwem oraz klasa policyjna. Klasa humanistyczna, w której uczniowie rozwijają swoje zainteresowania dziennikarskie, teatralne i prasowe. Klasa o profilu policyjnym, w której uczniowie oprócz realizowanego programu szkolenia poznają również specyfikę służb mundurowych. Profil przyrodniczy z ratownictwem obejmuje nauki ścisłe chemię i biologię, dodatkowe zajęcia z edukacji ratowniczo-medycznej prowadzone przez ratownika medycznego. Szkoła wspiera i promuje sukcesy wychowanków w każdej dziedzinie: naukowej, sportowej i społecznej. Uczniowie chętnie angażują się w życie szkoły, organizując imprezy i uroczystości szkolne, które na stałe wpisują się w kalendarz szkolny. Mury szkoły opuściło już kilka tysięcy młodych ludzi.