Program profilaktyczny ,,Debata” w klasie VI i VII
Program profilaktyczny ,,Debata” w klasie VI i VII
W dniu 9 maja 2019 roku uczniowie klasy VI b, c i VII a, b uczestniczyli w realizacji programu profilaktycznego ,,Debata”. Program zrealizowała pani Beata Wierzchowiecka –Protasiuk, specjalista socjologii zachowań ludzkich z Agencji Profilaktyki i Terapii Uzależnień ze Szczecina. Program jest oparty o trzy strategie – najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne wg Hansena: strategia I – korekta przekonań normatywnych; strategia II – kształtowanie systemu wartości; strategia III – wiedza o realnych konsekwencjach. Celem programu było pokazanie, jakie są korzyści i straty u młodzieży pijącej alkohol; dostarczenie wiedzy o konsekwencjach picia alkoholu i brania narkotyków; promowanie postaw abstynenckich; promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia. Program profilaktyczny ,,Debata” to przede wszystkim praca nad przekonaniami normatywnymi uczniów. Korekta przekonań normatywnych była osią całego spotkania. Program ten służył przyjrzeniu się zestawieniu przekonań normatywnych charakteryzujących daną grupę uczniów i próbie ich modyfikacji. Spotkanie realizowane było z wykorzystaniem metod aktywizujących (przeprowadzenie ankiety i stopniowe jej odsłanianie jak również tzw. debata sejmowa) oraz wykorzystanie technik dynamicznych (psychodrama). Zajęcia przebiegły w sposób konstruktywny, uczniowie zadawali wiele pytań.