laureat olimpus2019Uczeń naszej szkoły Tomasz Grygowski z klasy 5 zdobył tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Janie Pawle II "Olimpus". Tomasz osiągnął najlepszy wynik w kategorii klas 4–6 spośród uczniów naszej szkoły. Natomias uczennica Aleksandra Borkowska z klasy 7 uzyskała najlepszy wynik w kategorii klas 7–8. Tomasz i Ola otrzymali nagrody książkowe a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Przygotowaniem uczniów i przeprowadzeniem olimpiady zajmowali się katecheci.

http://www.olimpus.edu.pl/jan-pawel-ii-archiwum

Powyższy link pozwala sprawdzić, z jakimi pytaniami musieli zmierzyć się uczestnicy olimpiady. Rozwiązywanie testów archiwalnych jest dobrym sposobem na przygotowanie się do startu w przyszłym roku.


Konkurs miał zakres ogólnopolski i odbył się równolegle we wszystkich szkołach w dniu 26 marca 2019 r. Wzięło w nim udział 18 uczniów z klas 4–8. To pierwszy rok z udziałem uczniów klas ósmych. Dla nich i dla uczniów z klasy siódmej organizator przygotował inny zestaw pytań, niż dla uczniów klas 4–6. Konkurs polegał na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań testowych, na co przeznaczone było 45 minut+10 minut na sprawy organizacyjne. Do każdego pytania w teście podane były 4 odpowiedzi. Każde pytanie miało co najmniej jedną poprawną odpowiedź.
Cieszymy się, że uczniowie chcą poznawać życie i dzieło św. Jana Pawła II. Konkurs odbył się w roku, w którym przeżywamy 40. rocznicę, historycznej, pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski.