02.09.2019r.poniedziałek
Uroczyste Rozpoczęcie
Nowego Roku Szkolnego 2019/2020
godz.09.00 - plac szkolny

- odjazd autobusu.……….godz.11.00
- świetlica szkolna.……....godz.10.00-14.00
- stołówka szkolna……….godz.11.30-15.30