2019 09 02 rozpoczecie roku

Dnia 2 września 2019 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Pewnie wielu uczniów z żalem żegnało wakacje, bo jak zawsze trwały za krótko, ale mamy nadzieję, że znalazła się przynajmniej garstka takich, którzy do szkoły powrócili z radością choćby dlatego, aby spotkać koleżanki i kolegów. Uroczysty apel rozpoczął się wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Pan dyrektor Piotr Kazuba serdecznie powitał wszystkich uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Wśród zaproszonych gości swoją obecności zaszczycili nas zastępca Burmistrza Nowogardu p.Krzysztof Kolibski, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie p. Aneta Wysoszyńska oraz przewodnicząca Rady Rodziców p.Agnieszka Niedośmiałaek. Następnie w poczet naszej szkoły włączono pierwszoklasistów, którzy zostali pasowani na uczniów.

RELACJA FOTOGRAFICZNA >>>

W tym roku szkolnym naukę rozpoczną pierwszoklasiści w trzech oddziałach klas pierwszych: I a - p.Marzanna Kijowska, I b - p. Edyta Kucal, I c - p. Beata Andrysiak, razem 62 uczniów. Po apelu uczniowie udali się do klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami. Wszystkim życzymy udanego nowego roku szkolnego 2019/2020. Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie od 01 września 2019r. jest pod względem ilości uczniów największa szkołą podstawową w gminie Nowogard z ilością 540 uczniów.