2019 09 12 quizW dniu 11 września 2019 roku uczniowie klasy I b i oddziału ,,0” uczestniczyli w spotkaniu z panią Anną Szczerbą z Komisariatu Policji w Nowogardzie. Na początku zajęć została wyświetlona prezentacja, która zawierała bajki edukacyjne na temat bezpieczeństwa. Tematyka zajęć dotyczyła bezpiecznego zachowania w drodze do i ze szkoły, o zasadach przechodzenia przez jezdnię, rozpoznawaniu ważnych znaków drogowych, o bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Pani Ania zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówiła sposoby unikania lub pokonywania ich.

Ponadto podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien nosić. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie quizu. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W nagrodę za aktywny udział uczniowie otrzymali elementy odblaskowe i zakładkę z numerem telefonu na Straż Pożarną 998, Pogotowie 999, Policję 997 lub numer alarmowy 112. Spotkania były interesujące i pouczające, a przekazana wiedza teoretyczna z pewnością znajdzie zastosowanie w praktyce. Na zakończenie zajęć dzieci chętnie zrobiły grupowe zdjęcie z panią Anną Szczerbą.