pierwsze mLegRok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie im. Polskich Olimpijczyków przebiega pod znakiem cyfryzacji. Na samym początku zaimplementowany został z powodzeniem dziennik elektroniczny wpływając na poprawę komunikacji i ograniczenie biurokracji. W połowie września przystąpiliśmy do projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która zapewni szkole bezpieczny, szybki i bezpłatny internet. Udział w konkursie #OSEWyzwanie zwieńczony został sukcesem i zdobyciem nagrody w postaci mobilnej pracowni. W tym samym czasie w szkole miały miejsce wydarzenia związane z Europejskim Tygodniem Kodowania, aby promować programowanie i umiejętności informatyczne. Uzyskaliśmy też akceptację do programu #OSEHero dla nauczyciela informatyki. Projekt ten ma na celu wspieranie oraz promocję aktywnych nauczycieli, a także rozwój nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii.
Przystępując do OSE dyrektor szkoły Piotr Kazuba podpisał porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawie wykorzystywania systemu teleinformatycznego w celu wydawania mLegitymacji szkolnej. Jest to mobilna wersja legitymacji papierowej. W październiku rozpoczęły się przygotowania i akcja informacyjna. Na stronie internetowej szkoły powstała zakładka „mLegitymacja”. Znajdują się tam wszystkie potrzebne informacje dla uczniów i rodziców, a ich znajomość jest konieczna do posługiwania się aplikacją w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Opracowana została procedura udostępniania aplikacji. I wreszcie od listopada uczniowie SP nr 3 dołączyli do szkół korzystających już z mLegitymacji szkolnej. Wygenerowane kody dostępowe zostały użyte do wyświetlenia pierwszych mLegitymacji na smartfonach. Do projektu mLegitymacji przystąpiły obecnie 3864 szkoły (to dane na 15 listopada 2019 r.), z czego 2931 wydaje już swoim uczniom mLegitymacje. Pozostałe czekają na sfinalizowanie formalności.

Podobnie jak w przypadku pozostałych form legitymacji, mLegitymacja szkolna poświadcza status ucznia danej szkoły i uprawnia do korzystania z ulg i zwolnień. Okres ważności mLegitymacji szkolnej jest tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej w wersji papierowej. Wnioski o udostępnienie mLegitymacji można składać w sekretariacie szkoły.

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel
- dostępne funkcjonalności, ochrona danych osobowych, postanowienia licencyjne >>>

Procedura udostępniania mLegitymacji szkolnej >>>

Wniosek o udostępnienie mLegitymacji >>>

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów >>>