ZlotOSEhero2W dniach 3 i 4 grudnia w Warszawie spotkali się laureaci programu OSEhero na swoim pierwszym zlocie. OSEhero jako element programu OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) jest realizowany przez NASK Państwowy Instytut Badawczy – ośrodek, działający na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych. Projekt ten ma na celu wspieranie oraz promocję aktywnych nauczycieli, a także rozwój nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii. W zlocie wzięło udział ponad 60 nauczycieli z całej Polski. Odpowiadając na otrzymane zaproszenie w wydarzeniu uczestniczył też nauczyciel informatyki z naszej szkoły.
Program zlotu OSEhero wypełniły intensywne warsztaty i interdyscyplinarne gry z wykorzystaniem smartfonów. Nauczyciele zapoznali się ze sobą oraz mieli okazję do wymiany doświadczeń i ciekawych pomysłów. Sprzyjała temu twórcza atmosfera, merytoryczne przygotowanie i gościnność gospodarzy. Podczas zlotu został ogłoszony konkurs, w którym będą mogli wziąć udział OSEhero. Ich zadaniem będzie przygotowanie scenariusza zajęć na temat sztucznej inteligencji.


ZlotOSEhero1Obecny podczas zlotu minister cyfryzacji Marek Zagórski powiedział między innymi – Technologie w szkole są ważne i trzeba z nich korzystać, ale najważniejsi zawsze będą nauczyciele. Obecnie jednym z kluczowych zadań pedagoga jest odpowiednie wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji. Państwo udowadniacie, że nowoczesność można łączyć z tradycją.


Fotorelacja ze zlotu na Facebooku OSEhero


Wideorelacja ze zlotu i wywiad z ekspertami OSE o sztucznej inteligencji