2020 01 16 skad moj rod

10 stycznia, w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się gala rozdania nagród w konkursie genealogiczno-historycznym „Skąd mój ród, skąd moje korzenie?”, którego organizatorem było Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne POMERANIA, objętego patronatem przez:
- Wojewodę Zachodniopomorskiego pana Tomasza Hinca,
- Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty panią Magdalenę Zarębską - Kuleszę,
- Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie pana dr hab. Krzysztofa Kowalczyka, we współpracy ze Stowarzyszeniem Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć,
oraz z Towarzystwem Miłośników Lwowa i kresów południowo-wschodnich Oddział w Szczecinie.

 

 

Konkurs skierowany był do uczniów klas VII szkół podstawowych, a jego celem było upowszechnienie wiedzy historycznej i rozwijanie umiejętności gromadzenia informacji o przeszłości. Zadaniem uczestników było napisanie pracy pisemnej, w której została zawarta historia opisująca miejsca oraz wydarzenia związane z przeszłością rodzin uczniów uczestniczących w konkursie, ze szczególnym uwzględnieniem okresu sprzed 1945 roku.

Uczniowie przeprowadzali wywiady z rodzicami i dziadkami, zbierali informacje na temat historii swoich przodków oraz wyszukiwali w rodzinnym archiwum materiały i zdjęcia ją dokumentujące.


Finał konkursu zakończył się ogromnym sukcesem naszych uczennic:

  • Joanny Ostasz z kl. VIIa,
  • Agaty Kazimierczak z kl. VIIb,

które zostały laureatkami tego konkursu!
Nagrody rzeczowe i finansowe laureatom, wręczyła Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, która objęła przedsięwzięcie Honorowym Patronatem.
Praca Joanny Ostasz została doceniona i wyróżniona nagrodą specjalną dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie. Ponadto, Stowarzyszenie Kresy Wschodnie - Dziedzictwo i Pamięć
wyróżniło prace zarówno Asi, jak i Agaty.
Pani Edyta Bosiacka, nauczycielka historii, otrzymała wyróżnienie za wkład pracy w przygotowanie uczniów, uczestników tego konkursu. 
Dziękujemy i ogromnie gratulujemy dziewczynom! I zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w tym konkursie, w przyszłym roku szkolnym.

Byliśmy w tv i pisali o nas:

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiu16e4yoXnAhXD8qQKHfzmDxYQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fszczecin.tvp.pl%2F46146157%2Fskad-moj-rod-skad-moje-korzenie-konkurs-dla-uczniow-szkol-podstawowych&usg=AOvVaw0gozw6DcIsbsm-17dUryIF

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiu16e4yoXnAhXD8qQKHfzmDxYQFjABegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.kuratorium.szczecin.pl%2Fkuratorium%2Faktualnosci%2Fkonkurs-skad-moj-rod-skad-moje-korzenie-rozstrzygniety%2F&usg=AOvVaw3mi6hnZe6IqX7kqQZGV64-

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiu16e4yoXnAhXD8qQKHfzmDxYQFjADegQIAhAB&url=https%3A%2F%2F24kurier.pl%2Faktualnosci%2Fnauka%2Fskad-rod-moj-skad-moje-korzenie%2F&usg=AOvVaw2xew6YoVsrodCnl6ILla93