2012 03 16 dzien otwarty13 marca 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków odbył się Dzień Otwarty. Szkołę odwiedziły dzieci z Zielonego Przedszkola, Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 3 wraz ze swoimi wychowawcami i opiekunami. Przedszkolaki miały okazję uczestniczyć w zorganizowanych specjalnie dla nich zajęciach edukacyjnych.

Chętnie wzięły udział w zabawach ruchowych, zajęciach plastycznych, projekcji filmu i zajęciach komputerowych. Podczas dnia dzieci zwiedziły również szkołę m.in. salę sportową , nowy plac zabaw , kompleks boiskowy Orlik. Na zakończenie wizyty dzieci otrzymały gadżety, słodycze i „informatory" dla rodziców, w których przedstawiana została oferta szkoły na nowy rok szkolny. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy .