2020 02 07sukcesyStowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Liga Ochrony Przyrody corocznie przeprowadzają Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży Szkolnej pt. „Mój las”. W tym roku odbyła się XXXIII edycja tego konkursu, a głównym jego celem jest poszerzanie wiedzy przyrodniczo-ekologiczno-leśnej oraz promowanie walorów przyrodniczo-turystycznych polskich lasów. Konkurs jest przeprowadzany w 4 kategoriach wiekowych: I -klasy 1-3, II -klasy 4-6, III -klasy 7-8 oraz IV -młodzież szkół ogólnokształcących i zawodowych.

Zadaniem każdego uczestnika jest przygotowanie pracy na temat narzucony przez organizatora. Klasy I-III miały w tym roku przygotować plakat z rysunkami, ewentualnie zdjęciami na temat „Leśnych smakołyków”. U pozostałych klas wymagana jest część opisowa do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu, najlepiej urozmaicona własnoręcznie wykonanymi rysunkami. Tematem pracy klas 4-6 byli „Leśni lotnicy”, a 7-8 „Formy ochrony przyrody w naszej okolicy”.

Komisja konkursowa zwracała szczególną uwagę na wartość merytoryczną pracy, formę i samodzielność jej opracowania, a także na ogólną estetykę i pomysłowość szaty graficznej.

W klasach I-III zwycięzcami na etapie wojewódzkim zostali:

Aleksandra Jarczewska- II miejsce - opiekun E. Kucal- praca Oli została zgłoszona do etapu ogólnopolskiego

Julia Ostrowska- III miejsce - opiekun E. Kucal

Jakub Słomski- IV miejsce - opiekun E. Kucal

Magdalena Michalak - wyróżnienie - opiekun M. Kijowska

Oliwier Lejman - wyróżnienie - opiekun E. Kucal

Wiktor Śniegowski- wyróżnienie - opiekun M. Kijowska

Patrycja Barnecka - wyróżnienie - opiekun E. Kucal

Mateusz Gałęski - wyróżnienie - opiekun E. Kucal

W drugiej kategorii wiekowej ( klasy 4-6 ) wyróżnienie otrzymała Monika Brocka z klasy 6a, a w trzeciej kategorii wiekowej ( klasy 7-8 ) III miejsce zdobyła Laura Symonowicz z klasy 7b (opiekun uczennic - A. Białczak ).

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym, a Aleksandrze Jarczewskiej życzymy powodzenia w dalszym etapie na szczeblu ogólnopolskim!!!