LaureaciPodsumowanie Rejonowych Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Rok szkolny 2020/2021 nie należy do najłatwiejszych, panująca sytuacja zmusiła uczniów i nauczycieli do pozostania w domach, mimo to uczniowie z chęcią biorą udział w zajęciach on line, odrabiają lekcje, przygotowują prezentacje. Nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 3 z Nowogardu udało się zmotywować uczniów do wzięcia udziału w Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, które od lat cieszą się dużym prestiżem wśród środowisk szkolnych. Wynika to z faktu, iż zapewniają laureatom wojewódzkim liczne przywileje. Są nimi: nie tylko ocena celująca na świadectwie, ale także preferencje przy wyborze szkoły czy zwolnienie z części egzaminu zewnętrznego. Konkursy te sprawdzają gruntownie wiedzę i umiejętności, a stopniowalność zawodów wyklucza przypadkowość sukcesu. Ten rok szkolny to dowód na to, że nauczyciele potrafią umiejętnie rozwijać w podopiecznych talenty i zainteresowania, motywować do ciężkiej, uczciwej i wytężonej pracy, dzięki nim aż 6 uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych:

Aleksandra Bąk – j. polski (opiekun Anna Pawlik- Burak)

Wiktoria Ziółkowska – j. niemiecki (opiekun Danuta Ścibor)

Jakub Gorazdowski – j. angielski (opiekun Maria Lipczyńska)

Czarnecki Kacper – j. angielski (opiekun Katarzyna Kazuba)

Tomasz Grygowski – geografia (opiekun Agnieszka Białczak)

Maria Klimaczak – biologia (opiekun Wioletta Jackowska)

Sukces szkoły jest ogromny z uwagi na fakt iż większość konsultacji odbywała się on-line, dziś wiemy, że było warto. Wierzymy, że etap wojewódzki będzie dalszym pasmem sukcesów. Życzymy wytrwałości i dalszych tytułów laureata.

Wszystkim uczniom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy !