kwbkSWW 2021 roku obchodzona jest 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym roku 12 września odbyła się także jego beatyfikacja. Rocznice zadecydowały o uchwaleniu przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 2021 rokiem Prymasa Tysiąclecia. W ten sposób władza ustawodawcza Rzeczypospolitej oddała hołd Prymasowi Tysiąclecia, wyrażając pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla całego jego życia i dokonań.

Chcąc przybliżyć postać kard. Wyszyńskiego pod koniec września w naszej szkole odbył się międzyklasowy Konkurs Wiedzy o bł. Kardynale Stefanie Wyszyńskim. W konkursie w którym udział wzięły klasy V-VIII, najlepszą wiedzą o życiu i działalności kard. Wyszyńskiego okazały się klasy:

I miejsce klasa VIII b

II miejsce klasa VIII c

III miejsce VI a

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział a zwycięzcom gratulujemy!

(s. Sancja)