Test trzecioklasisty - 22 maja 2012r.Dnia 22 maja 2012 r. trzecioklasiści z naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów 2012 przygotowanego przez Centralną Komisję Edukacyjną. Badanie umiejętności ma dostarczyć informacji na temat poziomu wiadomości i umiejętności które uczniowie zdobyli w czasie trzech lat nauki. Test rozpoczął się o godz. 9.00. Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów składało się z dwóch testów. Pierwszy z nich dotyczył języka polskiego, drugi – matematyki.

Na rozwiązanie każdego testu uczniowie mieli po 45 minut, pomiędzy nimi była 15 minutowa przerwa. W badaniu brały udział dwie klasy: klasa 3a licząca 29 uczniów oraz klasa 3b licząca 30 uczniów.