wolontariatW dniu 02 czerwca 2022r. nasza szkoła wzięła udział w II Nowogardzkim Forum Wolontariatu, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie. Patronem honorowym Forum jest Burmistrz Nowogardu p.Robert Czapla. W wydarzeniu wzięły udział nowogardzkie szkoły podstawowe oraz średnie i zaprezentowały własne doświadczenia i sprawozdania z działalności. Odbyły się również warsztaty z przedstawicielką Stowarzyszenia POLITES zachęcającej do udziału w akcjach charytatywnych. Odbyły się rozmowy o wartościach, doświadczeniach, celach życiowych, ich zmianach o potrzebie pomagania. Nasza szkoła otrzymała dyplom i już dziś zaproszenie do udziału w Kolejnym Forum ,które odbędzie się w przyszłym roku szkolnym. Dziękujemy.