laureaciWKOrganizatorem konkursu była Liga Ochrony Przyrody- oddział w Szczecinie, a odbył się on w ramach kampanii edukacyjno- informacyjnej „Oszczędzam wodę – chronię przyrodę” na terenie województwa zachodniopomorskiego, dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Konkurs skierowany był do młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, podzielonych na trzy kategorie wiekowe:

    Kategoria I – klasy IV-VI
    Kategoria II – klasy VII-VIII
    Kategoria III – młodzież szkół ponadpodstawowych

Zadaniem uczestników konkursu było napisanie pracy, w której należało zwrócić uwagę na problem niedoboru wody na świecie, na jej rolę w przyrodzie, w życiu człowieka, gospodarce, a także jakie funkcje pełni ona w organizmie człowieka. Ponad to każdy uczeń musiał w kreatywny sposób przedstawić działania, które sam mógłby wprowadzić w codziennym życiu, aby zadbać o poprawę stanu wód.

Na konkurs wpłynęło ogółem 25 prac, z czego z naszej szkoły 6. W czasie obrad komisja konkursowa wybrała najlepsze prace, przyznając jednocześnie dwa równoległe pierwsze i drugie miejsca. Wybór bowiem był bardzo trudny, gdyż prace w bardzo interesujący sposób przedstawiały poruszany temat, zawierały ciekawe ilustracje oraz zakończone były słusznymi wnioskami. I tak:

I MIEJSCE: TOMASZ OSTASZ- klasa 8a

I MIEJSCE: MARTYNA WĄSIK- klasa 7a

II MIEJSCE: MONIKA BROCKA- klasa 8a

II MIEJSCE: BLANKA BORZESZKOWSKA- klasa 7b

III MIEJSCE: TOMASZ GRYGOWSKI- klasa 8b

Gratulujemy i mamy nadzieję, że każdy z uczestników będzie podejmował przedstawione w pracach działania i pamiętał o konieczności dbania o jakość wody w codziennym życiu.

art.A.Białczak