2022 09 14 dentysta 1Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zaprasza na
BERPŁATNE LECZENIE STOMATOLOGICZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY NOWOGARD ORAZ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W NOWOGARDZIE
Z leczenia stomatologicznego będą mogli korzystać uczniowie SP 1 , SP2, SP3, SP4 z Nowogardu, Szkół Podstawowych w Błotnie, Orzechowie, Strzelewie, Żabowie, Długołęce, Wierzbięcinie oraz uczniowie II LO Uczeń powinien okazać się ważną legitymacją szkolną lub zaświadczeniem wydanym przez szkołę potwierdzającą posiadanie statusu ucznia szkoły. Na pierwszą wizytę uczeń niepełnoletni powinien przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu przeprowadzenia wywiadu zdrowotnego( uczulenia, choroby) Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniem do ukończenia 19 roku przez ucznia.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
2. Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane uczniom
3. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji

Leczenie jest prowadzone w:

- Indywidualnej Praktyce Stomatologicznej NZOZ „ MARDENT” Marcin Syfert Nowogard ul. 15 lutego 17 tel. 536048616
Przyjęcia: od poniedziałku do piątku w godź 8.00 do 20.00

- Indywidualnej Praktyce Stomatologicznej Andrzej Rynkiewicz Nowogard ul. Kościuszki 36 (przychodnia 2 piętro) tel. 607771777
Przyjęcia: poniedziałek, czwartek, piątek od 8.00 do 14.00, wtorek, środa od 12.00 do 18.00

Przyjęcie ucznia przez lekarza dentystę wymaga wcześniejszej rejestracji.