2022 10 24 zajeciaW dniu 20 października 2022 roku uczniowie klasy 6 a, 8 a, 8 b i 8 d uczestniczyli w zajęciach na temat odpowiedzialności karnej za popełnione czyny osób nieletnich. Informacje zostały przekazane naszym uczniom w oparciu o prezentację multimedialną przygotowaną przez specjalistkę ds. nieletnich i patologii panią Paulinę Stawirej z Komisariatu Policji w Nowogardzie. Podczas spotkania uczniowie zapoznani zostali z pojęciem nieletniego w kontekście odpowiedzialności karnej. Uczniowie dowiedzieli się jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz poznali konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, bójki i pobicia, kradzieże z włamaniem, posiadanie niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów stanowiących zagrożenie i mogących służyć do przestępstwa. Pani Paulina przypomniała młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nie realizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem. Omówiła również możliwe środki wychowawczo-poprawcze najczęściej stosowane przez sąd rodzinny. Uświadomiła zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Uczniom zwrócono uwagę także na to, jakie konsekwencje może ponieść osoba, która popełnia przestępstwa również za pośrednictwem komunikatorów internetowych czy smsów. Dodatkowo poinformowano młodzież jak bronić się przed hejtem, który jest częstym zjawiskiem
w wirtualnym świecie oraz jakie są kwestie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Omówiono również skutki, jakie może przynieść zamieszczanie zdjęć czy filmów w Internecie - nikt nie jest w sieci anonimowy. Uświadomiono młodzieży, jakie grożą konsekwencje za wyśmiewanie, oczernianie, poniżanie i inne naganne zachowania. Podczas spotkania młodzież zadawała pytania, dotyczące różnego rodzaju sytuacji, w których młody człowiek może wejść w konflikt z prawem. Mamy nadzieję, że te cenne informację uczniowie zapamiętają i dołożą wszelkich starań, aby nie było konieczności wdrażania ich w życie.

art. Pedagog szkolny