2012 09 01 1wrzesnia1 września 2012r. uczniowie naszej szkoły wraz z Pocztem Sztandarowym wzięli udział w uroczystościach obchodów 73 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej które odbyły się pod pomnikiem przy pl. Wolności. Punktualnie o godzinie 12.00 zostały złożone kwiaty przez przedstawicieli organizacji i instytucji oraz pojedynczych obywateli.  ZDJĘCIA >>>

Z kart historii - We wczesnych godzinach rannych 01 września 1939r. bez wypowiedzenia wojny nastąpił atak Niemiec na Polskę i początek II wojny światowej. O godzinie 4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein" rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska, bronionej przez załogę około 200 żołnierzy . Przez 7 dni bohatersko odpierała ona powtarzające się ataki niemieckie z morza, ziemi i powietrza, stając się symbolem polskiego oporu. Zgodnie z rozkazem Adolfa Hitlera wojska niemieckie prowadziły wojnę bezwzględną, totalną, skierowaną również przeciw ludności cywilnej.

 

 

Lotnictwo niemieckie bombardowało nie tylko cele wojskowe i szlaki komunikacyjne, ale dokonywało terrorystycznych ataków na miasta, w których nie było obiektów militarnych czy przemysłowych, np. pierwszego dnia wojny zbombardowano Wieluń. Ofiarami niemieckich lotników padali uchodźcy z terenów objętych działaniami wojennymi. W Wielkopolsce i na Śląsku zamordowano wielu z wziętych do niewoli członków samoobrony, a w październiku 1939 r. – obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Ostateczna klęska Polski została przypieczętowana 17 września wkroczeniem Armii Czerwonej, zgodnie z tajnym protokółem zawartego 23 sierpnia 1939 r porozumienia między ZSRR a III Rzeszą, znanego jako pakt Ribbentrop- Mołotow. Napaść sowiecka, nazwana „ciosem w plecy" przesądziła ostatecznie o wyniku wojny z Niemcami.