aktyw3a- Janiak Oliwia, Stasiewicz Natalia, Knyspel Antonina
3b- Kulpa Anna, Grenda Nadia, Michalski Jan
3c- Klimczak Hanna, Andrzejewska Julia, Muca Kornelia
4a- Sońtka Gaja
4b- Idziak Alicja, Grabara Maciej, Słomski Jakub
4c- Kazimierczak Zuzanna, Janiszewska Antonina
5a- Spór Wojciech
5c- Borzeszkowski Albert
6b- Olawa Marcel
6c- Richert Kornelia
7a- Tomala Julia
7b- Bazyl Iga, Szulc Agata
Aktyw biblioteczny:
• pełni funkcję łączników klasowych z biblioteką;
• poszukuje wiadomości w różnych źródłach informacji;
• segreguje i układa czasopisma na regałach w czytelni;
• porządkuje książki na regałach;
• pomaga kolegom w doborze książek;
• uczestniczy w organizowanych imprezach bibliotecznych promujących czytelnictwo i bibliotekę szkolną;
• pomaga w przygotowaniu wystawek okolicznościowych;
• zachowuje właściwą postawę czytelnika szkolnej biblioteki dając odpowiedni przykład koleżankom i kolegom;
• promuje czytelnictwo i działalność biblioteki szkolnej;