wsparcieMinisterstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców lub osób sprawujących bieżącą pieczę nad dziećmi z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyrektorów polskich jednostek systemu oświaty. Materiał dotyczy wsparcia tej grupy dzieci/ uczniów.

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-informacja-mein/