ułatwieniaMinisterstwo Edukacji i Nauki wprowadziło kolejne ułatwienia w procesie organizacji kształcenia, wychowania oraz opieki dzieci i młodzieży z Ukrainy. 11 kwietnia br. zostało opublikowane znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w tym zakresie.

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/ulatwienia-w-procesie-edukacji-dzieci-i-mlodziezy-z-ukrainy-rozporzadzenie-mein/