12.10.2008
POLSKA - SERBIA
06-16 października 2008 r.

Trasa przejazdu
NIEMCY(obwodnica Berlin)-CZECHY(Praga) –SŁOWACJA(Bratysława)
WĘGRY(Budapest)-SERBIA(Belgrad)

Liczba uczestników
12 uczestników
młodzież z NDK
4 osoby dorosłe
Artur Danielewski –v-ce burmistrz, dyrektor -Piotr Kazuba, op-Mikołaj Kubiak, op.-Agnieszka Zgieb

Zwiedzane miejsca
Owczar Banie, rzeka Morawa, Ćaćak, Gornji Milanovac

Opis Wizyty

W dniach 6 – 16 października 2008 przedstawiciele naszej gminy odwiedzili szkołę w Serbii w miejscowości Praniani, gdzie 16 osobowa grupa, w skład której weszło 6 członków zespołu artystycznego „Fonem", 3 pary taneczne działające przy NDK oraz v-ce burmistrz p. Artur Danielewski, dyrektor SP3 p. Piotr Kazuba i opiekunowie p. Mikołaj Kubiak i p. Agnieszka Zgieb mieli przyjemność i możliwość wzięcia udziału w warsztatach artystycznych i teatralnych przygotowanych przez młodzież serbska.
Najważniejszym celem tego wyjazdu było podpisanie przez v-ce burmistrza Nowogardu p. A. Danielewskiego umowy między miastami z burmistrzem Gornji Milanovać p. Drażimirem Maruszicz, która dotyczyła połączenia gmin w przyjaźni i opiera się na ludzkiej potrzebie.
Umowę partnerską podpisał również dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 p. Piotr Kazuba z panią dyrektor szkoły w Praniani p. Goricą Stanojević. Szkoły zobowiązały się rozwijać partnerskie stosunki przyjaźni i współpracy, będą pielęgnować najważniejsze wartości na świecie: pokój, miłość i radość.
16 osobowa grupa z Polski miała możliwość poznania kultury i tradycji Serbów, którzy przyjęli i ugościli ich ukazując swoje dobre serca i wiarę, że porozumienia zawarte z naszą gminą będą owocowały wieloletnią przyjaźnią i wymianą poglądów, umacniając nas wszystkich w przekonaniu, że bariera językowa nie jest przeszkodą w poznawaniu świata.
Ta pierwsza wizyta w Serbii pokazała jak ważne są takie zagraniczne wyjazdy, które uczą poznawania kultury, tradycji i języka narodów europy.

Podpisanie umowy o współpracy szkół
12.10.2008

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Praniani(Serbia) -Gorica Stanojević
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie -Piotr Kazuba

2008.10.12 Serbia
2008.10.12 Serbia