Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie zatrudni konserwatora od dnia 01 października 2019 roku w pełnym wymiarze czasu pracy (na czas nieobecności pracownika). Wymagania:

  • wykształcenie: minimum zawodowe,
  • rzetelność i sumienność w wykonywaniu obowiązków,
  • umiejętność dokonywania drobnych napraw technicznych,
  • umiejętność wykonywania prac hydraulicznych, ślusarskich, stolarskich i malarskich.

Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacje oraz CV o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie, ul. Bohaterów Warszawy 78 /72-200 Nowogard 
lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły do dnia 30 września 2019 roku do godz. 12.00. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY KONSERWATOR

Dyrektor Szkoły
Piotr Kazuba

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. czwartek, 26 wrzesień 2019 12:00 MojaSzkola.net
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 październik 2019 09:19 MojaSzkola.net