MENNasza szkoła otrzymała DYPLOM za udział w drugiej edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej pod hasłem „Książki naszych marzeń”. Przedmiotem konkursu było przygotowanie listu 50 książek, o przeczytaniu których marzą uczniowie oraz nakręcenie filmu promującego czytelnictwo. Film umieszczony jest na portalu YouTube pod nazwą „Jaki owoc taki kwiat”, występują w nim uczniowie klasy III b oraz oddziału zerowego.