Królestwo baśni AndersenaKażdego roku w maju w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie odbywa się konkurs czytelniczy dla uczniów szkół podstawowych i cieszy się dużym zainteresowaniem .
W tegorocznej 11 edycji w dniach 11-12 maja wzięło udział 38 uczniów naszej gminy  i byli to najlepsi czytelnicy wyłonieni podczas konkursów w etapach  szkolnych.
Konkurs  został podzielony na dwa etapy. W pierwszym dniu test konkursowy rozwiązywali uczniowie klas II-III , a w drugim uczniowie z klas IV-VI. Duża liczba młodych czytelników świadczy o tym, że uczniowie chętnie czytają książki.
Wśród najmłodszych uczniów miano najlepszych czytelników zdobyli:
I miejsce –  Macie Łokaj -  SP 3
II miejsce – Jagoda Modrzejewska - SP 3
              Piotr Dołhań -  SP 3
III miejsce – Zuzanna Wojciechowska - SP Orzechowo

Wśród starszych czytelników:
I miejsce zdobyła Aleksandra Borkowska - SP 4
II miejsce Julia Kaczmarek -  SP3
III miejsce Karolina Szafranek  -  SP z Długołęki
                  Kuba Wojtyniak -  SP 3
          
Wszyscy czytelnicy otrzymali upominki ufundowane przez: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urząd Miejski w Nowogardzie, Celowy Związek Gmin, Bibliotekę miejska w Nowogardzie oraz Radę Rodziców SP3, za które bardzo serdecznie dziękujemy.
Organizatorzy konkursu dziękują  wszystkim uczniom za udział w konkursie i zapraszają za rok do udziału w kolejnej edycji konkursu.
                                        
Organizatorzy:
Biblioteka Miejska:
Aneta Wysoszyńska
Danuta Baran

Szkoła Podstawowa nr 3
Piotr Kazuba    
Ewa Antczak
Dorota Gurgul