pasowaniePierwsze spotkanie z biblioteką szkloną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsze wypożyczenie książki na długo pozostaje w pamięci dziecka. Nie dziwi fakt, że ślubowanie przyszłych czytelników klas pierwszych było dla nich wielkim przeżyciem. A wszystko zaczęło się od pogadanki, na temat - dlaczego warto czytać książki i jak je szanować-.Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szklonej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim uczniowie złożyli przyrzeczenie musieli wykazać się znajomością dbania i szanowania książek , z czym poradzili sobie doskonale. Następnie zapoznali się ze sposobem wypożyczania oraz prośbami książki. Młodzi czytelnicy uroczyście przyrzekli, że będą szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło pasowanie na czytelnika oraz pierwsze wypożyczenie książki. Życzę wszystkim nowym czytelnikom wspaniałej lektury.