2. nowy numer telefoniczny 1

 

 Bezpośredni numer telefoniczny
na świetlicę szkolną

91 39 52 384