warsztaty25 listopada 2021 r uczniowie klas szóstych uczestniczyli w warsztatach ratowniczych, które miały na celu przygotować uczniów do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli do momentu przyjazdu lekarza.

Podczas specjalnych pokazów uczniowie mogli poczuć się jak mali ratownicy. Poznali procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia, obserwowali czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań.

Pod czujnym okiem pani ratowniczki medycznej- Marzeny Pustelnik uczniowie mogli samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością postępowania z osobę nieprzytomną oddychającą, a także wykonać resuscytację krążeniowo- oddechową na fantomie osoby dorosłej oraz małego dziecka. Wszyscy uczestnicy z wielką chęcią i zaangażowaniem brali udział w tym wydarzeniu.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Marzence za zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla naszych uczniów.