godlo polski

facebook

poniedziałek, lipca 23, 2018

Świetlica szkolna

W naszej szkole działa świetlica w której zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Godziny pracy świetlicy:

od poniedziałku do piątku od 8ºº do 15³º

Do zadań świetlicy należy:

 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, czytelniczych, plastycznych, itp.
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych
 • kształtowanie nawyków związanych z utrzymaniem higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia
 • rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności
 • w miarę możliwości organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy

2013 09 24 swietlica2

Przeprowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań. Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, wyrównują braki wiedzy korzystając z pomocy koleżeńskiej lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego. W czasie zajęć plastyczno – technicznych dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności. Wykonują prace plastyczne, które zdobią szkołę, świetlicę i biorą udział w konkursach.

Ponad to dzieci biorą udział w następujących zajęciach:

 • czytanie czasopism dziecięcych

2013 09 24 swietlica3

 • czytanie komiksów
 • rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek z czasopism
 • zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań
 • gry stolikowe, układanie puzzli

2013 09 24 swietlica4

 • oglądanie filmów i bajek na DVD
 • gry i zabawy ruchowe oraz na świeżym powietrzu
 • prace porządkowe

2013 09 24 swietlica5

 • komputerowe gry edukacyjne, wykorzystywanie komputerów i Internetu w celach edukacyjnych

Remont świetlicy

Podczas ferii zimowych wyremontowano świetlicę szkolną w SP3. Prace remontowe w całości zostały wykonane przez więźniów z Zakładu Karnego w Nowogardzie. 10 marca burmistrz Nowogardu w towarzystwie ppłk. Jerzego Dudzika dokonał odbioru świetlicy. Zobacz więcej na ten temat na stronie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

 swietlica

Świetlica w szkole zapewnia uczniom opiekę przed i po lekcjach. Jest otwarta od poniedziałku do piatku w godzinach 8.00 - 15.30

W świetlicy znajdują się kąciki:

 • gier,
 • puzzli i zabawek,
 • książek i czasopism,
 • audiowizualny,
 • komputerowy z dostępem do internetu,
 • miejsce, gdzie uczniowie mogą odrobić lekcje
Strony WWW, Systemy CMS, Joomla, eSklep, ecommerce, strony internetowe, banery, druk
MojaSzkola.net - Strony WWW dla szkół, przedszkoli, gimnazja, licea, Systemy CMS, Joomla, ecommerce, strony internetowe, banery, druk