olimpusek16 lutego 2021 roku w naszej szkole dla klas I – III odbyła się Olimpiada Olimpusek – sesja zimowa. Zgłosiło się do niej 56 uczniów klas 1-3. Polega ona na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Olimpiada pozwala także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci. Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Życzymy powodzenia.