Zestaw Podręczników w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie na rok szkolny 2019 / 2020

Podstawa Prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.