Zestaw Podręczników w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie na rok szkolny 2018 / 2019

Podstawa Prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2017 r.
w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników