AKTYW BIBLIOTECZNY w roku szkolnym 2019/2020    

IVa Zanędowska Zuzanna

IVb  Szulc Agata

Va Babiarczuk Natalia

Vb Grzelak Barbara

Vc Stuligłowa Hanna

Vd Szewc Oliwia

VIa Duraj Oskar

VIb Karolina Dendał

VIc Zdun Maciej