Aktyw biblioteczny 2021/2022

1.aktywB3b-Jarczewska Aleksandra, Kaniuka Filip, Warkalewicz Szymon
3c-Zaremba Weronika, Sobczyk Pola
4a-Soszka Antoni
4b-Kawa Agata, Bielska Beata
4c-Borzeszkowski Albert
5a-Julia Szczepkowska
5b-Kamińska Marcelina
5c-Stasiak Jakub
6a-Sawicka Gabriela
6b-Bazyl Iga, Szulc Agata

Aktyw biblioteczny:
• pełni funkcję łączników klasowych z biblioteką;
• poszukuje wiadomości w różnych źródłach informacji;
• segreguje i układa czasopisma na regałach w czytelni;
• porządkuje książki na regałach;
• pomaga kolegom w doborze książek;
• uczestniczy w organizowanych imprezach bibliotecznych promujących czytelnictwo i bibliotekę szkolną;
• pomaga w przygotowaniu wystawek okolicznościowych;
• zachowuje właściwą postawę czytelnika szkolnej biblioteki dając odpowiedni przykład koleżankom i kolegom;
• promuje czytelnictwo i działalność biblioteki szkolnej;