GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00

 

Nauczyciel bibliotekarz: p.Anna Galus-Stefańska

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI NA CZAS PANDEMII COVID-19 >>>

ZESTAWIENIE ZAKUPIONYCH KSIĄŻEK i AUDIOBOOKÓW >>>

ZESTAWIENIE CZYTELNICTWA W KLASACH I-VIII ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2022 >>>

AKTYW BIBLIOTECZNY 2022/2023 >>>

 

 

 

OFERTA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni i czytelni.
2. Biblioteka gromadzi następujące materiały:

wydawnictwa informacyjne;
podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli;
podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego;
lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania;
lektury uzupełniające do języka polskiego;
lekturę popularnonaukowa i naukową;
wybrane pozycje literatury pięknej;
wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa;
odpowiednią prasę dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli;
podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania;
materiały audiowizualne;
gazety codzienne oraz czasopisma społeczno- kulturalne, czasopisma metodyczne;
1. Prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni na zajęcia.
2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego i po ich zakończeniu.