Narodowe Czytanie "ku pokrzepieniu serc"Już po raz trzeci w całym kraju odbyła się akcja „Narodowe Czytanie”, zainicjowana przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Tym razem czytano „Trylogię” Henryka Sienkiewicza. Publiczne czytanie "Trylogii" Henryka Sienkiewicza odbyło się w całej Polsce 6 września 2014 roku. W Warszawie o godzinie 12.00 w Ogrodzie Saskim z udziałem inicjatora projektu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Znani polscy aktorzy przeczytali "Potop" - jedną z najsłynniejszych polskich powieści, której pierwsze odcinki pojawiły się w prasie 130 lat temu.

Nasze szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 2 włączyły się w tę akcję. W poniedziałek w Sali Teatralnej ZSO klasy szóste SP 3 i trzecie Gimnazjum wysłuchały fragmentów Potopu czytanych przez Panią Kazimierę Krusińską, Annę Bitenc, Elżbietę Tarczykowską, Annę Sikorską oraz Michała Andrysiaka.Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

KK,

2014 06 13 bibliotekaCzas na podsumowanie. W tym roku szkolnym prym w wypożyczaniu i czytaniu książek wiodła klasa 3a – przeczytała 1148 książek, miejsce drugie zajęła klasa 1c – 640 książek, trzecie - 3b przeczytała 630 książek.

A oto pozostałe wyniki – zestawienie roczne 

1a – 540          2a – 559          4a – 384          5a – 244          6a - 147

1b – 429          2b – 563          4b – 237          5b – 188          6b – 143

Wszystkim czytelnikom naszej biblioteki życzymy wspaniałych, słonecznych wakacji z ciekawą książką.

2014 06 06 pasowanie na czytelnika 01
2014 06 06 pasowanie na czytelnika 01
W piątek 6 czerwca 2014 r. odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników naszej szkolnej biblioteki. Przez kilka miesięcy pilnie uczyli się literek, poznali cały alfabet. Samodzielnie mogli poznać zaczarowany świat bajek i baśni. Świat ten poznali w książkach. W naszej bibliotece są wspaniałe książki - o cudach, o niezwykłych rzeczach, o kwiatach, ptakach, górach, o wspaniałych przygodach. Są bajki długie i krótkie, jedna piękniejsza od drugiej. A jest tych bajek tak dużo, że nie sposób wszystkich wymienić. Należy je koniecznie przeczytać. Wśród postaci z bajek pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani na czytelników.  ZDJĘCIA >>>

"Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi"
Zestawienie czytelnictwa w klasach I-VI za miesiąc Marzec.

 • Ia - 98 książek
 • Ib - 64 książki
 • Ic - 67 książek
 • IIa - 31 książek
 • IIb - 49 książek
 • IIIa - 90 książek
 • IIIb - 72 książki
 • IVa - 53 książki
 • IVb - 46 książek
 • Va - 34 książki
 • Vb - 20 książek
 • VIa - 18 książek
 • VIb - 15 książek

Kiedy przeczytam nową książkę,
to tak jakbym znalazł nowego
przyjaciela, a gdy przeczytam książkę,
którą już czytałem - to tak jakbym
spotkał się ze starym przyjacielem."

Zestawienie czytelnictwa za miesiąc Listopad

Ia     82 książki
Ib     64 książki
Ic     114 książek
IIa     66 książek
IIb     76 książek
IIIa  223 książki
IIIb  95 książek
IVa     60 książek
IVb     22 książki
Va     44 książki
Vb     39 książek
VIa     18 książek
VIb     27 książek

W miesiącu listopadzie najwięcej książek przeczytała
klasa IIIa
Gratulujemy!

 • 1a - 46 książek
 • 1b - 93 książki
 • 1c - 131 książek
 • 2a - 126 książek
 • 2b - 95 książek
 • 3a - 181 książek
 • 3b - 89 książki
 • 4a - 54 książki
 • 4b - 28 książek
 • 5a - 38 książek
 • 5b - 24 książki
 • 6a - 23 książki
 • 6b - 15 książek