opieka med    Pani Agnieszka Jadwiżyc - pielęgniarka szkolna dyplomowana. Pielęgniarka jest w naszej szkole w dni zajęć lekcyjnych od godziny 8.00 do 15.15. Zajmuje się udzielaniem pierwszej pomocy, fluoryzacją, kontrolą czystości uczniów, kontrolą czystości szkoły i otoczenia. Opracowuje ona dokumentację, udziela porad i prowadzi programy profilaktyczne. Pomaga również w organizowaniu szczepień ochronnych, przeprowadza badania bilansowe klas "0", III i VII oraz badania przesiewowe klas  V. Współpracuje z rodzicami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.