W naszej szkole działa świetlica w której zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Godziny pracy świetlicy:

od poniedziałku do piątku od 8ºº do 15³º

Do zadań świetlicy należy:

 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, czytelniczych, plastycznych, itp.
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych
 • kształtowanie nawyków związanych z utrzymaniem higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia
 • rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności
 • w miarę możliwości organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy

2013 09 24 swietlica2

Przeprowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań. Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, wyrównują braki wiedzy korzystając z pomocy koleżeńskiej lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego. W czasie zajęć plastyczno – technicznych dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności. Wykonują prace plastyczne, które zdobią szkołę, świetlicę i biorą udział w konkursach.

Ponad to dzieci biorą udział w następujących zajęciach:

 • czytanie czasopism dziecięcych

2013 09 24 swietlica3

 • czytanie komiksów
 • rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek z czasopism
 • zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań
 • gry stolikowe, układanie puzzli

2013 09 24 swietlica4

 • oglądanie filmów i bajek na DVD
 • gry i zabawy ruchowe oraz na świeżym powietrzu
 • prace porządkowe

2013 09 24 swietlica5

 • komputerowe gry edukacyjne, wykorzystywanie komputerów i Internetu w celach edukacyjnych

Podczas ferii zimowych wyremontowano świetlicę szkolną w SP3. Prace remontowe w całości zostały wykonane przez więźniów z Zakładu Karnego w Nowogardzie. 10 marca burmistrz Nowogardu w towarzystwie ppłk. Jerzego Dudzika dokonał odbioru świetlicy. Zobacz więcej na ten temat na stronie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

 swietlica
 swietlica
więcej zdjeć