Drukuj

W naszej szkole działa świetlica w której zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Godziny pracy świetlicy:

od poniedziałku do piątku od 8ºº do 15³º

Do zadań świetlicy należy:

2013 09 24 swietlica2

Przeprowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań. Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, wyrównują braki wiedzy korzystając z pomocy koleżeńskiej lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego. W czasie zajęć plastyczno – technicznych dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności. Wykonują prace plastyczne, które zdobią szkołę, świetlicę i biorą udział w konkursach.

Ponad to dzieci biorą udział w następujących zajęciach:

2013 09 24 swietlica3

2013 09 24 swietlica4

2013 09 24 swietlica5