pkazuba g.marcinkowska

 Dyrektor szkoły
Piotr Kazuba

 Z-ca dyrektora
Grażyna Marcinkowska