Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pod nazwą "Szkoła z klasą". Udział kilku tysięcy szkół stworzył z niej markę, powód do dumy dla nauczycieli i kryterium oceny oraz wymagań wobec szkoły dla rodziców.
Akcja organizowana była przez: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Gazetę Wyborczą. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Prezydent Aleksander Kwaśniewski. Akcja poświęcona była poprawie jakości polskiej szkoły i miała zaprezentować, co to znaczy "dobra szkoła" oraz upowszechnić kilka ważnych zasad dobrej praktyki szkolnej.

Zasady Szkoły z klasą:

 1. Szkoła dobrze uczy każdego ucznia.
 2. Szkoła ocenia sprawiedliwie.
 3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat.
 4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości.
 5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat.
 6. Szkoła przygotowuje do przyszłości.

Do realizacji wybraliśmy następujące zadania:

 1. Jak wychować ludzi z pasją?
 2. Poprawiamy ocenianie z poszczególnych przedmiotów
 3. Festiwal nauki
 4. Praca dla innych
 5. Każdego można za coś pochwalić
 6. Więcej kultury

W określonym terminie do sekretariatu akcji zostały wysłane sprawozdania z realizacji zadań. Komisja pozytywnie oceniła naszą pracę i przyznała nam tytuł "Szkoły z klasą". W październiku 2004r. otrzymaliśmy certyfikat przyznający tytuł "Szkoły z klasą".

 

szkola z_klasa

 Nasz udział w akcji przyniósł wymierne korzyści. Na wiele spraw zwróciliśmy baczniejszą uwagę. Wiele przedsięwzięć jest nadal kontynuowanych.

AKTYWNA „TRÓJKA". Nasz priorytet to nauka, sport  i kultura.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie wyjaśnia, zaciekawia, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe.

Uczniowie są w centrum uwagi,wiedzą, czego mają się nauczyć, znają i rozumieją, zasady oceniania.

 „Trójka" uczy twórczego i krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć świat i lepiej sobie w nim radzić.

Szkoła z klasą uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego.

Nasza szkoła przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie, uczy języków obcych.

Szkoła z klasą uczy posługiwania się komputerem i Internetem.

Nasza szkoła wprowadza w świat kultury.