Rok szkolny 2017/2018

1. p.Agnieszka Niedośmiałek - przewodnicząca RR
2. p.Monika Turek - z-ca przewodniczącej RR
3. p.Marta Żywicka - skarbnik RR

Regulamin Rady Rodziców