Rada Rodziców SP nr 3 w Nowogardzie

Rok szkolny 2019/2020

 

  1. p.Agnieszka Niedośmiałek - przewodnicząca RR
  2. p.Monika Turek -z-ca przewodniczącej RR
  3. p.Marta Żywicka - skarbnik RR
  4. p. Magdalena Soroka –Banasiak - protokolant

Regulamin Rady Rodziców