Rada Rodziców SP nr 3 w Nowogardzie

Rok szkolny 2020/2021

 

1. p. Agnieszka Niedośmiałek - przewodnicząca RR

2. p. Monika Turek - z-ca przewodniczącej RR

3. p. Marta Żywicka - skarbnik RR

4. p. Monika Turek - protokolant

 

Regulamin Rady Rodziców