Rada Rodziców SP nr 3 w Nowogardzie

Rok szkolny 2021/2022

 

1. p. Agnieszka Niedośmiałek - przewodnicząca RR

2. p. Elżbieta Kazimierczak - z-ca przewodniczącej RR

3. p. Paweł Błaszczyk - z-ca przewodniczącej RR

4. p. Marta Żywicka - skarbnik RR

 

 

Regulamin Rady Rodziców