2013 jakub kazuba foto 2013 jakub kazuba
Jakub Jakub Kazuba - młody talent

Jak co roku Komisja powołana przez Burmistrza Nowogardu, po rozpatrzeniu zgromadzonej dokumentacji, wyłoniła dzieci szczególnie uzdolnione ze szkół prowadzonych przez gminę Nowogard i przyznała nagrody pieniężne. Wśród nich znalazł się Jakub Kazuba - uczeń klasy III A naszej szkoły - finalista 20 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Starachowicach 2010. Opiekunem artystycznym Jakuba jest Aneta Drążewska. Uroczyste wręczenie nagrody „Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej" odbyło się dnia 25 czerwca 2010 roku podczas zakończenia roku szkolnego 2009/2010.