ZNKa  

 Wersje elektroniczne podręczników Nowej Ery do klas 1-8
• Można z nich korzystać bezpłatnie na platformie ebooki.nowaera.pl do końca roku szkolnego 2019/2020.
• Aby skorzystać z podręczników, wystarczy zarejestrować się za pomocą Konta Moja Nowa Era. Rejestracji może dokonać nauczyciel lub rodzic (w imieniu ucznia).
• Dzięki platformie uczeń może mieć dostęp do swoich podręczników w domu, nawet gdy papierowe książki zostawił w szkole.

 

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek

ZARZĄDZENIE Dyrektora SP nr 3 w sprawie wprowadzenia w szkole Procedury
zapewnienia bezpieczeństwa w związku
z wystąpieniem COVID-19

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w SP nr 3 w związku z COVID-19

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych

Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Szkolny system pracy na odległość

Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN i CKE

Kształcenie na odległość - poradnik dla szkół

Kształcenie na odległość - nowe regulacje prawne

E‑podręczniki - bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne

LIBRUS - DZIENNIK ELEKTRONICZNY - (ogłoszenia, poczta, prace domowe)

ZDALNE LEKCJE - propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi

MATERIAŁY EDUKACYJNE - polecane platformy, strony i serwisy internetowe

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

KANAŁ EDUKACYJNY TP - Internetowe pasmo edukacyjne dostępne codziennie w godzinach 9.00-13.00 na stronie vod.tvp.pl 

 

 

edziennnik

  logo epod
     

nowaEra

   cke logo
     
E8 logo    zdalne lekcje
     
 nauka zdal    tvpe
     
 bc    PR
     
egz8    tvp