nauka zdal

     zdalne lek  

Wracamy do nauki stacjonarnej - 21 lutego

Nauka zdalna do końca ferii zimowych – gotowe przepisy

Nauka zdalna - 27.01.2022 r. - 27.02.2022 r.

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r.

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym

Wsparcie uczniów w powrocie do szkół

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół (aktualizacja 17.05.2021 r.)

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

Przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 25 kwietnia

Przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Próbny egzamin ósmoklasisty

Do końca lutego działalność szkół i placówek na dotychczasowych zasadach

Funkcjonowanie szkół i placówek – bieżąca sytuacja

Wytyczne MEiN, GIS i MZ dla klas I-III szkół podstawowych

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r.

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej – poradnik MEN

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – od 9 do 29 listopada 2020 r.

Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek

ZARZĄDZENIE Dyrektora SP nr 3 w sprawie wprowadzenia w szkole Procedury
zapewnienia bezpieczeństwa w związku
z wystąpieniem COVID-19

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w SP nr 3 w związku z COVID-19

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych

Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Szkolny system pracy na odległość

Kształcenie na odległość - poradnik dla szkół

Kształcenie na odległość - nowe regulacje prawne

E‑podręczniki - bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne

LIBRUS - DZIENNIK ELEKTRONICZNY - (ogłoszenia, poczta, prace domowe)

ZDALNE LEKCJE - propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi

MATERIAŁY EDUKACYJNE - polecane platformy, strony i serwisy internetowe

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

KANAŁ EDUKACYJNY TP - Internetowe pasmo edukacyjne dostępne codziennie w godzinach 9.00-13.00 na stronie vod.tvp.pl 

 

 

edziennnik

  logo epod
     

nowaEra

   cke logo
     
próbny sm   zdalne lekcje
     
E8 logo    tvp
     
 nauka zdal    tvpe
     
 bc    PR
     
     
     

--