ułatwieniaMinisterstwo Edukacji i Nauki wprowadziło kolejne ułatwienia w procesie organizacji kształcenia, wychowania oraz opieki dzieci i młodzieży z Ukrainy. 11 kwietnia br. zostało opublikowane znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w tym zakresie.

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/ulatwienia-w-procesie-edukacji-dzieci-i-mlodziezy-z-ukrainy-rozporzadzenie-mein/

 

infoCentralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej informacje o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających obywateli Ukrainy. Materiały są dostępne w języku polskim i ukraińskim.

 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/informacje-cke-o-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-dla-zdajacych-obywateli-ukrainy/

 

wsparcieMinisterstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców lub osób sprawujących bieżącą pieczę nad dziećmi z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyrektorów polskich jednostek systemu oświaty. Materiał dotyczy wsparcia tej grupy dzieci/ uczniów.

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-informacja-mein/

 

zpeSzkoła dla Was - школа для вас

MEiN przygotowało zestawienie dostępnych materiałów edukacyjnych, z których można korzystać w pracy z uczniami przyjmowanymi do polskich szkół w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

 

Materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy  >>>

Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki >>>

 

wieksza liczbaW roku szkolnym 2021/2022 będzie można zwiększyć liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Rozwiązania te są podyktowane szybkim włączeniem dzieci z Ukrainy do polskiego sytemu oświaty, szczególnie w sytuacji kiedy nie można utworzyć dla nich oddziału przygotowawczego. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/wieksza-liczba-dzieci-w-oddziale-przedszkolnym-i-w-oddzialach-i-iii-szkoly-podstawowej-rozporzadzenie-podpisane/